Friday, September 11, 2009

Bangkel Membina Item Lonjakan Saujana SPM 2009

Satu Bengkel Untuk Membina Item Lonjakan Saujana SPM 2009 telah diadakan di Kolej Komuniti Masjid Tanah mulai jam 8.30 pagi. Semua guru Cemerlang Yang Terlibat adalah bagi matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan, Kimia Fizik dan Biologi.Dua Orang GC dari matapelajaran Teknikal telah bertindak sebagai Pegawai teknikal.

No comments: